Plastic shrinkage crack

Rate this post

Plastic shrinkage crack là gì?

Plastic shrinkage crack có nghĩa là Vết nứt do co ngót dẻo

Plastic shrinkage crack có nghĩa là Vết nứt do co ngót dẻo
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Vết nứt do co ngót dẻo Tiếng Anh là gì?

Vết nứt do co ngót dẻo Tiếng Anh có nghĩa là Plastic shrinkage crack.

Ý nghĩa – Giải thích

Plastic shrinkage crack nghĩa là Vết nứt do co ngót dẻo.

Đây là cách dùng Plastic shrinkage crack. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Plastic shrinkage crack là gì? (hay giải thích Vết nứt do co ngót dẻo nghĩa là gì?) . Định nghĩa Plastic shrinkage crack là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Plastic shrinkage crack / Vết nứt do co ngót dẻo. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Plastic shrinkage crack mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Plastic shrinkage crack .

Read More:   Outer body
Check Also
Close
Back to top button