Plain disc wheel

Rate this post

Plain disc wheel là gì?

Plain disc wheel có nghĩa là Mâm bánh xe không lỗ

Plain disc wheel có nghĩa là Mâm bánh xe không lỗ.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Mâm bánh xe không lỗ Tiếng Anh là gì?

Mâm bánh xe không lỗ Tiếng Anh có nghĩa là Plain disc wheel.

Ý nghĩa – Giải thích

Plain disc wheel nghĩa là Mâm bánh xe không lỗ..

Đây là cách dùng Plain disc wheel. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Plain disc wheel là gì? (hay giải thích Mâm bánh xe không lỗ. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Plain disc wheel là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Plain disc wheel / Mâm bánh xe không lỗ.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Plain disc wheel mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Plain disc wheel .

Read More:   Stealing of thead
Check Also
Close
Back to top button