Place of receipt

Rate this post

Place of receipt là gì?

Place of receipt có nghĩa là địa điểm nhận hàng để chở

Place of receipt có nghĩa là địa điểm nhận hàng để chở
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

địa điểm nhận hàng để chở Tiếng Anh là gì?

địa điểm nhận hàng để chở Tiếng Anh có nghĩa là Place of receipt.

Ý nghĩa – Giải thích

Place of receipt nghĩa là địa điểm nhận hàng để chở.

Đây là cách dùng Place of receipt. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Place of receipt là gì? (hay giải thích địa điểm nhận hàng để chở nghĩa là gì?) . Định nghĩa Place of receipt là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Place of receipt / địa điểm nhận hàng để chở. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Place of receipt mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Place of receipt .

Read More:   Velocity
Check Also
Close
Back to top button