Place of cash

Rate this post

Place of cash là gì?

Place of cash có nghĩa là nơi dùng tiền mặt

Place of cash có nghĩa là nơi dùng tiền mặt
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế tài chính.

nơi dùng tiền mặt Tiếng Anh là gì?

nơi dùng tiền mặt Tiếng Anh có nghĩa là Place of cash.

Ý nghĩa – Giải thích

Place of cash nghĩa là nơi dùng tiền mặt.

Đây là cách dùng Place of cash. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế tài chính Place of cash là gì? (hay giải thích nơi dùng tiền mặt nghĩa là gì?) . Định nghĩa Place of cash là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Place of cash / nơi dùng tiền mặt. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Place of cash mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Place of cash .

Read More:   Piston ring
Check Also
Close
Back to top button