Piston wrist pin slide clearance

Rate this post

Piston wrist pin slide clearance là gì?

Piston wrist pin slide clearance có nghĩa là Khe hở trượt ngang của chốt piston

Piston wrist pin slide clearance có nghĩa là Khe hở trượt ngang của chốt piston.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Khe hở trượt ngang của chốt piston Tiếng Anh là gì?

Khe hở trượt ngang của chốt piston Tiếng Anh có nghĩa là Piston wrist pin slide clearance.

Ý nghĩa – Giải thích

Piston wrist pin slide clearance nghĩa là Khe hở trượt ngang của chốt piston..

Đây là cách dùng Piston wrist pin slide clearance. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Piston wrist pin slide clearance là gì? (hay giải thích Khe hở trượt ngang của chốt piston. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Piston wrist pin slide clearance là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Piston wrist pin slide clearance / Khe hở trượt ngang của chốt piston.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   https://Website của chúng tôi/moulinet-tieng-anh-giay-da-may-mac/

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Piston wrist pin slide clearance mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Piston wrist pin slide clearance.

Back to top button