Piecing up of end breaks

Rate this post

Piecing up of end breaks là gì?

Piecing up of end breaks có nghĩa là (n) Sự nối mối đứt

Piecing up of end breaks có nghĩa là (n) Sự nối mối đứt
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Sự nối mối đứt Tiếng Anh là gì?

(n) Sự nối mối đứt Tiếng Anh có nghĩa là Piecing up of end breaks.

Ý nghĩa – Giải thích

Piecing up of end breaks nghĩa là (n) Sự nối mối đứt.

Đây là cách dùng Piecing up of end breaks. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Piecing up of end breaks là gì? (hay giải thích (n) Sự nối mối đứt nghĩa là gì?) . Định nghĩa Piecing up of end breaks là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Piecing up of end breaks / (n) Sự nối mối đứt. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Piecing up of end breaks mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Piecing up of end breaks.

Read More:   Valve body
Check Also
Close
  • phrase
Back to top button