Piece rate earings

Rate this post

Piece rate earings là gì?

Piece rate earings có nghĩa là (n) Tiền công theo sản phẩm

Piece rate earings có nghĩa là (n) Tiền công theo sản phẩm
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Tiền công theo sản phẩm Tiếng Anh là gì?

(n) Tiền công theo sản phẩm Tiếng Anh có nghĩa là Piece rate earings.

Ý nghĩa – Giải thích

Piece rate earings nghĩa là (n) Tiền công theo sản phẩm.

Đây là cách dùng Piece rate earings. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Piece rate earings là gì? (hay giải thích (n) Tiền công theo sản phẩm nghĩa là gì?) . Định nghĩa Piece rate earings là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Piece rate earings / (n) Tiền công theo sản phẩm. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Piece rate earings mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Piece rate earings .

Read More:   Bore
Back to top button