Physicochemical

Rate this post

Physicochemical là gì?

Physicochemical có nghĩa là hoá lý

Physicochemical có nghĩa là hoá lý
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Hóa học.

hoá lý Tiếng Anh là gì?

hoá lý Tiếng Anh có nghĩa là Physicochemical.

Ý nghĩa – Giải thích

Physicochemical nghĩa là hoá lý.

Đây là cách dùng Physicochemical. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Hóa học Physicochemical là gì? (hay giải thích hoá lý nghĩa là gì?) . Định nghĩa Physicochemical là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Physicochemical / hoá lý. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Physicochemical mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Physicochemical .

Read More:   月经 là gì?
Back to top button