phun bê tông khô

Rate this post

 phun bê tông khô là gì?

 phun bê tông khô có nghĩa là  dry guniting

 phun bê tông khô có nghĩa là  dry guniting
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

 dry guniting Tiếng Anh là gì?

 dry guniting Tiếng Anh có nghĩa là  phun bê tông khô.

Ý nghĩa – Giải thích

 phun bê tông khô nghĩa là  dry guniting.

Đây là cách dùng  phun bê tông khô. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại  phun bê tông khô là gì? (hay giải thích  dry guniting nghĩa là gì?) . Định nghĩa  phun bê tông khô là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng  phun bê tông khô /  dry guniting. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề  phun bê tông khô mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về  phun bê tông khô .

Read More:   https://Website của chúng tôi/ci-lu-tieng-trung-la-gi/
Check Also
Close
Back to top button