Perimeter of bar

Rate this post

Perimeter of bar là gì?

Perimeter of bar có nghĩa là chu vi thanh cốt thép

Perimeter of bar có nghĩa là chu vi thanh cốt thép
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

chu vi thanh cốt thép Tiếng Anh là gì?

chu vi thanh cốt thép Tiếng Anh có nghĩa là Perimeter of bar.

Ý nghĩa – Giải thích

Perimeter of bar nghĩa là chu vi thanh cốt thép.

Đây là cách dùng Perimeter of bar. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Perimeter of bar là gì? (hay giải thích chu vi thanh cốt thép nghĩa là gì?) . Định nghĩa Perimeter of bar là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Perimeter of bar / chu vi thanh cốt thép. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Perimeter of bar mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Perimeter of bar .

Read More:   https://Website của chúng tôi/garment-equipment-tieng-anh-giay-da-may-mac/
Check Also
Close
Back to top button