Paver

Rate this post

Paver là gì?

Paver có nghĩa là Gạch, đá, gạch bê tông để lát sân

Paver có nghĩa là Gạch, đá, gạch bê tông để lát sân
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Gạch, đá, gạch bê tông để lát sân Tiếng Anh là gì?

Gạch, đá, gạch bê tông để lát sân Tiếng Anh có nghĩa là Paver.

Ý nghĩa – Giải thích

Paver nghĩa là Gạch, đá, gạch bê tông để lát sân.

Đây là cách dùng Paver. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Paver là gì? (hay giải thích Gạch, đá, gạch bê tông để lát sân nghĩa là gì?) . Định nghĩa Paver là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Paver / Gạch, đá, gạch bê tông để lát sân. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Paver mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Paver .

Read More:   深紫色 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button