Pattern jack

Rate this post

Pattern jack là gì?

Pattern jack có nghĩa là (n) Ổ kim của bìa hoa văn

Pattern jack có nghĩa là (n) Ổ kim của bìa hoa văn
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Ổ kim của bìa hoa văn Tiếng Anh là gì?

(n) Ổ kim của bìa hoa văn Tiếng Anh có nghĩa là Pattern jack.

Ý nghĩa – Giải thích

Pattern jack nghĩa là (n) Ổ kim của bìa hoa văn.

Đây là cách dùng Pattern jack. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Pattern jack là gì? (hay giải thích (n) Ổ kim của bìa hoa văn nghĩa là gì?) . Định nghĩa Pattern jack là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Pattern jack / (n) Ổ kim của bìa hoa văn. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Pattern jack mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Pattern jack .

Read More:   Ground floor, level 1
Check Also
Close
Back to top button