Passenger side air bag open circuit check

Rate this post

Passenger side air bag open circuit check là gì?

Passenger side air bag open circuit check có nghĩa là Kiểm tra hở mạch túi khí bên của hành khách

Passenger side air bag open circuit check có nghĩa là Kiểm tra hở mạch túi khí bên của hành khách.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Kiểm tra hở mạch túi khí bên của hành khách Tiếng Anh là gì?

Kiểm tra hở mạch túi khí bên của hành khách Tiếng Anh có nghĩa là Passenger side air bag open circuit check.

Ý nghĩa – Giải thích

Passenger side air bag open circuit check nghĩa là Kiểm tra hở mạch túi khí bên của hành khách..

Đây là cách dùng Passenger side air bag open circuit check. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Passenger side air bag open circuit check là gì? (hay giải thích Kiểm tra hở mạch túi khí bên của hành khách. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Passenger side air bag open circuit check là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Passenger side air bag open circuit check / Kiểm tra hở mạch túi khí bên của hành khách.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Fading

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Passenger side air bag open circuit check mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Passenger side air bag open circuit check.

Check Also
Close
Back to top button