Parking space

Rate this post

Parking space là gì?

Parking space có nghĩa là Nơi đỗ

Parking space có nghĩa là Nơi đỗ.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Nơi đỗ Tiếng Anh là gì?

Nơi đỗ Tiếng Anh có nghĩa là Parking space.

Ý nghĩa – Giải thích

Parking space nghĩa là Nơi đỗ..

Đây là cách dùng Parking space. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Parking space là gì? (hay giải thích Nơi đỗ. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Parking space là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Parking space / Nơi đỗ.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Parking space mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Parking space .

Read More:   Surface measure
Check Also
Close
Back to top button