Parking aid sensor check

Rate this post

Parking aid sensor check là gì?

Parking aid sensor check có nghĩa là Kiểm tra cảm biến hỗ trợ đậu xe

Parking aid sensor check có nghĩa là Kiểm tra cảm biến hỗ trợ đậu xe.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Kiểm tra cảm biến hỗ trợ đậu xe Tiếng Anh là gì?

Kiểm tra cảm biến hỗ trợ đậu xe Tiếng Anh có nghĩa là Parking aid sensor check.

Ý nghĩa – Giải thích

Parking aid sensor check nghĩa là Kiểm tra cảm biến hỗ trợ đậu xe..

Đây là cách dùng Parking aid sensor check. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Parking aid sensor check là gì? (hay giải thích Kiểm tra cảm biến hỗ trợ đậu xe. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Parking aid sensor check là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Parking aid sensor check / Kiểm tra cảm biến hỗ trợ đậu xe.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   计算机病毒 tiếng trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Parking aid sensor check mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Parking aid sensor check .

Check Also
Close
Back to top button