Parallelogram suspension

Rate this post

Parallelogram suspension là gì?

Parallelogram suspension có nghĩa là Hệ thống treo hình bình hành

Parallelogram suspension có nghĩa là Hệ thống treo hình bình hành.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Hệ thống treo hình bình hành Tiếng Anh là gì?

Hệ thống treo hình bình hành Tiếng Anh có nghĩa là Parallelogram suspension.

Ý nghĩa – Giải thích

Parallelogram suspension nghĩa là Hệ thống treo hình bình hành..

Đây là cách dùng Parallelogram suspension. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Parallelogram suspension là gì? (hay giải thích Hệ thống treo hình bình hành. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Parallelogram suspension là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Parallelogram suspension / Hệ thống treo hình bình hành.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Parallelogram suspension mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Parallelogram suspension .

Read More:   Single
Back to top button