Overdrive band adjustment

Rate this post

Overdrive band adjustment là gì?

Overdrive band adjustment có nghĩa là Điều chỉnh dãi số OD

Overdrive band adjustment có nghĩa là Điều chỉnh dãi số OD.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Điều chỉnh dãi số OD Tiếng Anh là gì?

Điều chỉnh dãi số OD Tiếng Anh có nghĩa là Overdrive band adjustment.

Ý nghĩa – Giải thích

Overdrive band adjustment nghĩa là Điều chỉnh dãi số OD..

Đây là cách dùng Overdrive band adjustment. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Overdrive band adjustment là gì? (hay giải thích Điều chỉnh dãi số OD. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Overdrive band adjustment là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Overdrive band adjustment / Điều chỉnh dãi số OD.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Overdrive band adjustment mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Overdrive band adjustment .

Read More:   Double chains stitch machine
Check Also
Close
  • Drainage
Back to top button