Outside air temperature sensor check

Rate this post

Outside air temperature sensor check là gì?

Outside air temperature sensor check có nghĩa là Kiểm tra cảm biến nhiệt độ không khí ngoài trời

Outside air temperature sensor check có nghĩa là Kiểm tra cảm biến nhiệt độ không khí ngoài trời.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Kiểm tra cảm biến nhiệt độ không khí ngoài trời Tiếng Anh là gì?

Kiểm tra cảm biến nhiệt độ không khí ngoài trời Tiếng Anh có nghĩa là Outside air temperature sensor check.

Ý nghĩa – Giải thích

Outside air temperature sensor check nghĩa là Kiểm tra cảm biến nhiệt độ không khí ngoài trời..

Đây là cách dùng Outside air temperature sensor check. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Outside air temperature sensor check là gì? (hay giải thích Kiểm tra cảm biến nhiệt độ không khí ngoài trời. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Outside air temperature sensor check là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Outside air temperature sensor check / Kiểm tra cảm biến nhiệt độ không khí ngoài trời.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Business hours

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Outside air temperature sensor check mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Outside air temperature sensor check.

Check Also
Close
Back to top button