Outlet side

Rate this post

Outlet side là gì?

Outlet side có nghĩa là Bên xả

Outlet side có nghĩa là Bên xả.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Bên xả Tiếng Anh là gì?

Bên xả Tiếng Anh có nghĩa là Outlet side.

Ý nghĩa – Giải thích

Outlet side nghĩa là Bên xả..

Đây là cách dùng Outlet side. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Outlet side là gì? (hay giải thích Bên xả. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Outlet side là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Outlet side / Bên xả.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Outlet side mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Outlet side .

Read More:   Fabric inspection report
Check Also
Close
Back to top button