Organizer

Rate this post

Organizer là gì?

Organizer có nghĩa là Người Tổ Chức

Organizer có nghĩa là Người Tổ Chức
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Luật.

Người Tổ Chức Tiếng Anh là gì?

Người Tổ Chức Tiếng Anh có nghĩa là Organizer.

Ý nghĩa – Giải thích

Organizer nghĩa là Người Tổ Chức.

Đây là cách dùng Organizer. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Luật Organizer là gì? (hay giải thích Người Tổ Chức nghĩa là gì?) . Định nghĩa Organizer là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Organizer / Người Tổ Chức. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Organizer mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Organizer .

Read More:   Ultraviolet protection test
Check Also
Close
Back to top button