Organic

Rate this post

Organic là gì?

Organic có nghĩa là Chất hữu cơ

Organic có nghĩa là Chất hữu cơ.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Chất hữu cơ Tiếng Anh là gì?

Chất hữu cơ Tiếng Anh có nghĩa là Organic.

Ý nghĩa – Giải thích

Organic nghĩa là Chất hữu cơ..

Đây là cách dùng Organic. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Organic là gì? (hay giải thích Chất hữu cơ. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Organic là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Organic / Chất hữu cơ.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Organic mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Organic .

Read More:   Crush
Check Also
Close
Back to top button