On-board computer

Rate this post

On-board computer là gì?

On-board computer có nghĩa là Máy tính trung tâm dùng để kiểm soát mạch điện và xử lý số liệu cho tableau

On-board computer có nghĩa là Máy tính trung tâm dùng để kiểm soát mạch điện và xử lý số liệu cho tableau.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Máy tính trung tâm dùng để kiểm soát mạch điện và xử lý số liệu cho tableau Tiếng Anh là gì?

Máy tính trung tâm dùng để kiểm soát mạch điện và xử lý số liệu cho tableau Tiếng Anh có nghĩa là On-board computer.

Ý nghĩa – Giải thích

On-board computer nghĩa là Máy tính trung tâm dùng để kiểm soát mạch điện và xử lý số liệu cho tableau..

Đây là cách dùng On-board computer. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô On-board computer là gì? (hay giải thích Máy tính trung tâm dùng để kiểm soát mạch điện và xử lý số liệu cho tableau. nghĩa là gì?) . Định nghĩa On-board computer là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng On-board computer / Máy tính trung tâm dùng để kiểm soát mạch điện và xử lý số liệu cho tableau.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Overdrive planetary and one-way clutch assembly

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề On-board computer mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về On-board computer .

Check Also
Close
Back to top button