Oil filter element

Rate this post

Oil filter element là gì?

Oil filter element có nghĩa là Lưới lọc dầu

Oil filter element có nghĩa là Lưới lọc dầu.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Lưới lọc dầu Tiếng Anh là gì?

Lưới lọc dầu Tiếng Anh có nghĩa là Oil filter element.

Ý nghĩa – Giải thích

Oil filter element nghĩa là Lưới lọc dầu..

Đây là cách dùng Oil filter element. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Oil filter element là gì? (hay giải thích Lưới lọc dầu. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Oil filter element là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Oil filter element / Lưới lọc dầu.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Oil filter element mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Oil filter element .

Read More:   다라 (양푼) tiếng hàn là gì?
Check Also
Close
Back to top button