NFT là gì?

Rate this post

NFT là gì?

NFT có nghĩa là xuất hiện từ khoảng năm 2012 nhưng đến năm 2017 mới được biết đến nhiều hơn nhờ game nuôi mèo ảo CryptoKitties chạy trên mạng Ethereum, cho phép người chơi nuôi, giao dịch mèo ảo bằng đồng Ether

NFT có nghĩa là xuất hiện từ khoảng năm 2012 nhưng đến năm 2017 mới được biết đến nhiều hơn nhờ game nuôi mèo ảo CryptoKitties chạy trên mạng Ethereum, cho phép người chơi nuôi, giao dịch mèo ảo bằng đồng Ether.
Bản thân NFT có giá trị sưu tầm vì mỗi vật phẩm là độc nhất, nhưng hơn thế, nó còn giúp đem lại lợi nhuận cho game thủ và các nhà đầu tư. Nhờ công nghệ blockchain, nhà đầu tư và game thủ có thể kiếm tiền bằng cách bán vật phẩm trong game, trong những sòng bạc ảo như The Sandbox hay công viên giải trí ảo Decentraland.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế tài chính.

xuất hiện từ khoảng năm 2012 nhưng đến năm 2017 mới được biết đến nhiều hơn nhờ game nuôi mèo ảo CryptoKitties chạy trên mạng Ethereum, cho phép người chơi nuôi, giao dịch mèo ảo bằng đồng Ether Tiếng Anh là gì?

xuất hiện từ khoảng năm 2012 nhưng đến năm 2017 mới được biết đến nhiều hơn nhờ game nuôi mèo ảo CryptoKitties chạy trên mạng Ethereum, cho phép người chơi nuôi, giao dịch mèo ảo bằng đồng Ether Tiếng Anh có nghĩa là NFT.

Read More:   Finer

Ý nghĩa – Giải thích

NFT nghĩa là xuất hiện từ khoảng năm 2012 nhưng đến năm 2017 mới được biết đến nhiều hơn nhờ game nuôi mèo ảo CryptoKitties chạy trên mạng Ethereum, cho phép người chơi nuôi, giao dịch mèo ảo bằng đồng Ether.
Bản thân NFT có giá trị sưu tầm vì mỗi vật phẩm là độc nhất, nhưng hơn thế, nó còn giúp đem lại lợi nhuận cho game thủ và các nhà đầu tư. Nhờ công nghệ blockchain, nhà đầu tư và game thủ có thể kiếm tiền bằng cách bán vật phẩm trong game, trong những sòng bạc ảo như The Sandbox hay công viên giải trí ảo Decentraland..

Đây là cách dùng NFT. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế tài chính NFT là gì? (hay giải thích xuất hiện từ khoảng năm 2012 nhưng đến năm 2017 mới được biết đến nhiều hơn nhờ game nuôi mèo ảo CryptoKitties chạy trên mạng Ethereum, cho phép người chơi nuôi, giao dịch mèo ảo bằng đồng Ether.
Bản thân NFT có giá trị sưu tầm vì mỗi vật phẩm là độc nhất, nhưng hơn thế, nó còn giúp đem lại lợi nhuận cho game thủ và các nhà đầu tư. Nhờ công nghệ blockchain, nhà đầu tư và game thủ có thể kiếm tiền bằng cách bán vật phẩm trong game, trong những sòng bạc ảo như The Sandbox hay công viên giải trí ảo Decentraland. nghĩa là gì?) . Định nghĩa NFT là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng NFT / xuất hiện từ khoảng năm 2012 nhưng đến năm 2017 mới được biết đến nhiều hơn nhờ game nuôi mèo ảo CryptoKitties chạy trên mạng Ethereum, cho phép người chơi nuôi, giao dịch mèo ảo bằng đồng Ether.
Bản thân NFT có giá trị sưu tầm vì mỗi vật phẩm là độc nhất, nhưng hơn thế, nó còn giúp đem lại lợi nhuận cho game thủ và các nhà đầu tư. Nhờ công nghệ blockchain, nhà đầu tư và game thủ có thể kiếm tiền bằng cách bán vật phẩm trong game, trong những sòng bạc ảo như The Sandbox hay công viên giải trí ảo Decentraland.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   https://Website của chúng tôi/cream-tieng-anh-giay-da-may-mac/

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề NFT là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về NFT là gì? .

Check Also
Close
Back to top button