Neutral position sensor

Rate this post

Neutral position sensor là gì?

Neutral position sensor có nghĩa là Cảm biến vị trí số trung gian

Neutral position sensor có nghĩa là Cảm biến vị trí số trung gian.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Cảm biến vị trí số trung gian Tiếng Anh là gì?

Cảm biến vị trí số trung gian Tiếng Anh có nghĩa là Neutral position sensor.

Ý nghĩa – Giải thích

Neutral position sensor nghĩa là Cảm biến vị trí số trung gian..

Đây là cách dùng Neutral position sensor. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Neutral position sensor là gì? (hay giải thích Cảm biến vị trí số trung gian. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Neutral position sensor là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Neutral position sensor / Cảm biến vị trí số trung gian.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Neutral position sensor mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Neutral position sensor .

Read More:   Grease trap
Check Also
Close
Back to top button