Nerf bar

Rate this post

Nerf bar là gì?

Nerf bar có nghĩa là Thanh đỡ va (thanh cản trước) làm bằng thép mạ crome hoặc inox

Nerf bar có nghĩa là Thanh đỡ va (thanh cản trước) làm bằng thép mạ crome hoặc inox.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Thanh đỡ va (thanh cản trước) làm bằng thép mạ crome hoặc inox Tiếng Anh là gì?

Thanh đỡ va (thanh cản trước) làm bằng thép mạ crome hoặc inox Tiếng Anh có nghĩa là Nerf bar.

Ý nghĩa – Giải thích

Nerf bar nghĩa là Thanh đỡ va (thanh cản trước) làm bằng thép mạ crome hoặc inox..

Đây là cách dùng Nerf bar. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Nerf bar là gì? (hay giải thích Thanh đỡ va (thanh cản trước) làm bằng thép mạ crome hoặc inox. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Nerf bar là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Nerf bar / Thanh đỡ va (thanh cản trước) làm bằng thép mạ crome hoặc inox.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   阮琴 阮咸 琵琶 tiếng trung là gì?

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Nerf bar mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Nerf bar .

Check Also
Close
Back to top button