Multimodal transportation/Combined transporation

Rate this post

Multimodal transportation/Combined transporation là gì?

Multimodal transportation/Combined transporation có nghĩa là vận tải đa phương thức/vận tải kết hợp

Multimodal transportation/Combined transporation có nghĩa là vận tải đa phương thức/vận tải kết hợp
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

vận tải đa phương thức/vận tải kết hợp Tiếng Anh là gì?

vận tải đa phương thức/vận tải kết hợp Tiếng Anh có nghĩa là Multimodal transportation/Combined transporation.

Ý nghĩa – Giải thích

Multimodal transportation/Combined transporation nghĩa là vận tải đa phương thức/vận tải kết hợp.

Đây là cách dùng Multimodal transportation/Combined transporation. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Multimodal transportation/Combined transporation là gì? (hay giải thích vận tải đa phương thức/vận tải kết hợp nghĩa là gì?) . Định nghĩa Multimodal transportation/Combined transporation là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Multimodal transportation/Combined transporation / vận tải đa phương thức/vận tải kết hợp. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Multimodal transportation/Combined transporation mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Multimodal transportation/Combined transporation .

Read More:   Construction facilities and temporary controls
Back to top button