Monomer

Rate this post

Monomer là gì?

Monomer có nghĩa là Hợp chất đơn phân tử

Monomer có nghĩa là Hợp chất đơn phân tử.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Hợp chất đơn phân tử Tiếng Anh là gì?

Hợp chất đơn phân tử Tiếng Anh có nghĩa là Monomer.

Ý nghĩa – Giải thích

Monomer nghĩa là Hợp chất đơn phân tử..

Đây là cách dùng Monomer. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Monomer là gì? (hay giải thích Hợp chất đơn phân tử. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Monomer là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Monomer / Hợp chất đơn phân tử.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Monomer mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Monomer .

Read More:   have a whale of a time Tiếng Anh là gì?
Check Also
Close
Back to top button