monkey business Tiếng Anh là gì?

Rate this post

monkey business Tiếng Anh là gì?

monkey business Tiếng Anh có nghĩa là Hành vi ngớ ngẩn, tinh quái hoặc lừa dối, hành vi phi đạo đức hoặc bất hợp pháp; hoạt động ngu ngốc hoặc lãng phí thời gian

monkey business Tiếng Anh có nghĩa là Hành vi ngớ ngẩn, tinh quái hoặc lừa dối, hành vi phi đạo đức hoặc bất hợp pháp; hoạt động ngu ngốc hoặc lãng phí thời gian. Thành ngữ Tiếng Anh.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực .

Hành vi ngớ ngẩn, tinh quái hoặc lừa dối, hành vi phi đạo đức hoặc bất hợp pháp; hoạt động ngu ngốc hoặc lãng phí thời gian Tiếng Anh là gì?

Hành vi ngớ ngẩn, tinh quái hoặc lừa dối, hành vi phi đạo đức hoặc bất hợp pháp; hoạt động ngu ngốc hoặc lãng phí thời gian Tiếng Anh có nghĩa là monkey business Tiếng Anh.

Ý nghĩa – Giải thích

monkey business Tiếng Anh nghĩa là Hành vi ngớ ngẩn, tinh quái hoặc lừa dối, hành vi phi đạo đức hoặc bất hợp pháp; hoạt động ngu ngốc hoặc lãng phí thời gian. Thành ngữ Tiếng Anh..

Đây là cách dùng monkey business Tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ monkey business Tiếng Anh là gì? (hay giải thích Hành vi ngớ ngẩn, tinh quái hoặc lừa dối, hành vi phi đạo đức hoặc bất hợp pháp; hoạt động ngu ngốc hoặc lãng phí thời gian. Thành ngữ Tiếng Anh. nghĩa là gì?) . Định nghĩa monkey business Tiếng Anh là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng monkey business Tiếng Anh / Hành vi ngớ ngẩn, tinh quái hoặc lừa dối, hành vi phi đạo đức hoặc bất hợp pháp; hoạt động ngu ngốc hoặc lãng phí thời gian. Thành ngữ Tiếng Anh.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Bus

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề monkey business Tiếng Anh là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về monkey business Tiếng Anh là gì?.

Check Also
Close
Back to top button