Mode of payment

Rate this post

Mode of payment là gì?

Mode of payment có nghĩa là phuơng thức thanh toán

Mode of payment có nghĩa là phuơng thức thanh toán
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh.

phuơng thức thanh toán Tiếng Anh là gì?

phuơng thức thanh toán Tiếng Anh có nghĩa là Mode of payment.

Ý nghĩa – Giải thích

Mode of payment nghĩa là phuơng thức thanh toán.

Đây là cách dùng Mode of payment. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Quản trị kinh doanh Mode of payment là gì? (hay giải thích phuơng thức thanh toán nghĩa là gì?) . Định nghĩa Mode of payment là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Mode of payment / phuơng thức thanh toán. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Mode of payment mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Mode of payment .

Read More:   Energy absorbing
Check Also
Close
  • After
Back to top button