Mock seam

Rate this post

Mock seam là gì?

Mock seam có nghĩa là (n) Đường may giả

Mock seam có nghĩa là (n) Đường may giả
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Đường may giả Tiếng Anh là gì?

(n) Đường may giả Tiếng Anh có nghĩa là Mock seam.

Ý nghĩa – Giải thích

Mock seam nghĩa là (n) Đường may giả.

Đây là cách dùng Mock seam. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Mock seam là gì? (hay giải thích (n) Đường may giả nghĩa là gì?) . Định nghĩa Mock seam là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Mock seam / (n) Đường may giả. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Mock seam mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Mock seam .

Read More:   Headlamp
Back to top button