Millsaw file

Rate this post

Millsaw file là gì?

Millsaw file có nghĩa là Dũa mài dao cắt

Millsaw file có nghĩa là Dũa mài dao cắt.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Dũa mài dao cắt Tiếng Anh là gì?

Dũa mài dao cắt Tiếng Anh có nghĩa là Millsaw file.

Ý nghĩa – Giải thích

Millsaw file nghĩa là Dũa mài dao cắt..

Đây là cách dùng Millsaw file. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Millsaw file là gì? (hay giải thích Dũa mài dao cắt. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Millsaw file là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Millsaw file / Dũa mài dao cắt.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Millsaw file mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Millsaw file .

Read More:   Secondary air
Check Also
Close
Back to top button