Mex

Rate this post

Mex là gì?

Mex có nghĩa là (n) Dựng dính

Mex có nghĩa là (n) Dựng dính
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Dựng dính Tiếng Anh là gì?

(n) Dựng dính Tiếng Anh có nghĩa là Mex.

Ý nghĩa – Giải thích

Mex nghĩa là (n) Dựng dính.

Đây là cách dùng Mex. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Mex là gì? (hay giải thích (n) Dựng dính nghĩa là gì?) . Định nghĩa Mex là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Mex / (n) Dựng dính. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Mex mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Mex .

Read More:   Truncated cone
Back to top button