Metal pipe pile

Rate this post

Metal pipe pile là gì?

Metal pipe pile có nghĩa là Cừ ống thép

Metal pipe pile có nghĩa là Cừ ống thép
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Cừ ống thép Tiếng Anh là gì?

Cừ ống thép Tiếng Anh có nghĩa là Metal pipe pile.

Ý nghĩa – Giải thích

Metal pipe pile nghĩa là Cừ ống thép.

Đây là cách dùng Metal pipe pile. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Metal pipe pile là gì? (hay giải thích Cừ ống thép nghĩa là gì?) . Định nghĩa Metal pipe pile là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Metal pipe pile / Cừ ống thép. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Metal pipe pile mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Metal pipe pile .

Read More:   2-needle lockstitch machine
Back to top button