Merchant convertor

Rate this post

Merchant convertor là gì?

Merchant convertor có nghĩa là (n) Người gia công bán thành phẩm

Merchant convertor có nghĩa là (n) Người gia công bán thành phẩm
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Người gia công bán thành phẩm Tiếng Anh là gì?

(n) Người gia công bán thành phẩm Tiếng Anh có nghĩa là Merchant convertor.

Ý nghĩa – Giải thích

Merchant convertor nghĩa là (n) Người gia công bán thành phẩm.

Đây là cách dùng Merchant convertor. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Merchant convertor là gì? (hay giải thích (n) Người gia công bán thành phẩm nghĩa là gì?) . Định nghĩa Merchant convertor là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Merchant convertor / (n) Người gia công bán thành phẩm. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Merchant convertor mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Merchant convertor .

Read More:   Inland customs deport (ICD)
Check Also
Close
Back to top button