Medium density fibre board

Rate this post

Medium density fibre board là gì?

Medium density fibre board có nghĩa là Ván ép gỗ sợi tỷ trọng trung bình

Medium density fibre board có nghĩa là Ván ép gỗ sợi tỷ trọng trung bình
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Ván ép gỗ sợi tỷ trọng trung bình Tiếng Anh là gì?

Ván ép gỗ sợi tỷ trọng trung bình Tiếng Anh có nghĩa là Medium density fibre board.

Ý nghĩa – Giải thích

Medium density fibre board nghĩa là Ván ép gỗ sợi tỷ trọng trung bình.

Đây là cách dùng Medium density fibre board. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Medium density fibre board là gì? (hay giải thích Ván ép gỗ sợi tỷ trọng trung bình nghĩa là gì?) . Định nghĩa Medium density fibre board là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Medium density fibre board / Ván ép gỗ sợi tỷ trọng trung bình. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   石灰浆 tiếng trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Medium density fibre board mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Medium density fibre board .

Check Also
Close
Back to top button