Marking chalk

Rate this post

Marking chalk là gì?

Marking chalk có nghĩa là (n) Phấn đánh dấu

Marking chalk có nghĩa là (n) Phấn đánh dấu
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Phấn đánh dấu Tiếng Anh là gì?

(n) Phấn đánh dấu Tiếng Anh có nghĩa là Marking chalk.

Ý nghĩa – Giải thích

Marking chalk nghĩa là (n) Phấn đánh dấu.

Đây là cách dùng Marking chalk. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Marking chalk là gì? (hay giải thích (n) Phấn đánh dấu nghĩa là gì?) . Định nghĩa Marking chalk là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Marking chalk / (n) Phấn đánh dấu. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Marking chalk mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Marking chalk .

Read More:   ベニヤ板 tiếng nhật là gì?
Check Also
Close
Back to top button