Market Cannibalization là gì?

Rate this post

Market Cannibalization là gì?

Market Cannibalization có nghĩa là tự tước đoạt doanh thu đôi khi là một chiến lược có chủ đích để tăng sự cạnh tranh, nhưng trong những trường hợp khác, nó là sự thất bại khi tiếp cận một thị trường mục tiêu mới

Market Cannibalization có nghĩa là tự tước đoạt doanh thu đôi khi là một chiến lược có chủ đích để tăng sự cạnh tranh, nhưng trong những trường hợp khác, nó là sự thất bại khi tiếp cận một thị trường mục tiêu mới
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế tài chính.

tự tước đoạt doanh thu đôi khi là một chiến lược có chủ đích để tăng sự cạnh tranh, nhưng trong những trường hợp khác, nó là sự thất bại khi tiếp cận một thị trường mục tiêu mới Tiếng Anh là gì?

tự tước đoạt doanh thu đôi khi là một chiến lược có chủ đích để tăng sự cạnh tranh, nhưng trong những trường hợp khác, nó là sự thất bại khi tiếp cận một thị trường mục tiêu mới Tiếng Anh có nghĩa là Market Cannibalization.

Ý nghĩa – Giải thích

Market Cannibalization nghĩa là tự tước đoạt doanh thu đôi khi là một chiến lược có chủ đích để tăng sự cạnh tranh, nhưng trong những trường hợp khác, nó là sự thất bại khi tiếp cận một thị trường mục tiêu mới.

Đây là cách dùng Market Cannibalization. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Read More:   Door window control switch finish panel

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế tài chính Market Cannibalization là gì? (hay giải thích tự tước đoạt doanh thu đôi khi là một chiến lược có chủ đích để tăng sự cạnh tranh, nhưng trong những trường hợp khác, nó là sự thất bại khi tiếp cận một thị trường mục tiêu mới nghĩa là gì?) . Định nghĩa Market Cannibalization là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Market Cannibalization / tự tước đoạt doanh thu đôi khi là một chiến lược có chủ đích để tăng sự cạnh tranh, nhưng trong những trường hợp khác, nó là sự thất bại khi tiếp cận một thị trường mục tiêu mới. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Market Cannibalization là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Market Cannibalization là gì? .

Back to top button