Manipulate

Rate this post

Manipulate là gì?

Manipulate có nghĩa là thao tác

Manipulate có nghĩa là thao tác
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế tài chính.

thao tác Tiếng Anh là gì?

thao tác Tiếng Anh có nghĩa là Manipulate.

Ý nghĩa – Giải thích

Manipulate nghĩa là thao tác.

Đây là cách dùng Manipulate. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế tài chính Manipulate là gì? (hay giải thích thao tác nghĩa là gì?) . Định nghĩa Manipulate là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Manipulate / thao tác. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Manipulate mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Manipulate .

Read More:   planets
Check Also
Close
Back to top button