Male

Rate this post

Male là gì?

Male có nghĩa là (n) Con trai, đàn ông, sự cắm vào, sự dát vào, cài vào

Male có nghĩa là (n) Con trai, đàn ông, sự cắm vào, sự dát vào, cài vào
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Con trai, đàn ông, sự cắm vào, sự dát vào, cài vào Tiếng Anh là gì?

(n) Con trai, đàn ông, sự cắm vào, sự dát vào, cài vào Tiếng Anh có nghĩa là Male.

Ý nghĩa – Giải thích

Male nghĩa là (n) Con trai, đàn ông, sự cắm vào, sự dát vào, cài vào.

Đây là cách dùng Male. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Male là gì? (hay giải thích (n) Con trai, đàn ông, sự cắm vào, sự dát vào, cài vào nghĩa là gì?) . Định nghĩa Male là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Male / (n) Con trai, đàn ông, sự cắm vào, sự dát vào, cài vào. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   游园会 tiếng trung là gì?

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Male mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Male .

Check Also
Close
Back to top button