Lye bath

Rate this post

Lye bath là gì?

Lye bath có nghĩa là (n) Bể dung dịch kiềm

Lye bath có nghĩa là (n) Bể dung dịch kiềm
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Bể dung dịch kiềm Tiếng Anh là gì?

(n) Bể dung dịch kiềm Tiếng Anh có nghĩa là Lye bath.

Ý nghĩa – Giải thích

Lye bath nghĩa là (n) Bể dung dịch kiềm.

Đây là cách dùng Lye bath. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Lye bath là gì? (hay giải thích (n) Bể dung dịch kiềm nghĩa là gì?) . Định nghĩa Lye bath là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Lye bath / (n) Bể dung dịch kiềm. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Lye bath mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Lye bath .

Read More:   Primary cell
Back to top button