Luxury goods

Rate this post

Luxury goods là gì?

Luxury goods có nghĩa là (n) Hàng xa xỉ

Luxury goods có nghĩa là (n) Hàng xa xỉ
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Hàng xa xỉ Tiếng Anh là gì?

(n) Hàng xa xỉ Tiếng Anh có nghĩa là Luxury goods.

Ý nghĩa – Giải thích

Luxury goods nghĩa là (n) Hàng xa xỉ.

Đây là cách dùng Luxury goods. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Luxury goods là gì? (hay giải thích (n) Hàng xa xỉ nghĩa là gì?) . Định nghĩa Luxury goods là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Luxury goods / (n) Hàng xa xỉ. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Luxury goods mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Luxury goods .

Read More:   as poor as a church mouse Tiếng Anh là gì?
Check Also
Close
  • fiber
Back to top button