Lower feed moccasin machine

Rate this post

Lower feed moccasin machine là gì?

Lower feed moccasin machine có nghĩa là (n) Máy may gân hàng da giày

Lower feed moccasin machine có nghĩa là (n) Máy may gân hàng da giày
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Máy may gân hàng da giày Tiếng Anh là gì?

(n) Máy may gân hàng da giày Tiếng Anh có nghĩa là Lower feed moccasin machine.

Ý nghĩa – Giải thích

Lower feed moccasin machine nghĩa là (n) Máy may gân hàng da giày.

Đây là cách dùng Lower feed moccasin machine. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Lower feed moccasin machine là gì? (hay giải thích (n) Máy may gân hàng da giày nghĩa là gì?) . Định nghĩa Lower feed moccasin machine là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Lower feed moccasin machine / (n) Máy may gân hàng da giày. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Lower feed moccasin machine mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Lower feed moccasin machine .

Read More:   Electrical insulating material
Back to top button