Low-pressure leak test

Rate this post

Low-pressure leak test là gì?

Low-pressure leak test có nghĩa là Kiểm tra rò rỉ áp suất thấp

Low-pressure leak test có nghĩa là Kiểm tra rò rỉ áp suất thấp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Kiểm tra rò rỉ áp suất thấp Tiếng Anh là gì?

Kiểm tra rò rỉ áp suất thấp Tiếng Anh có nghĩa là Low-pressure leak test.

Ý nghĩa – Giải thích

Low-pressure leak test nghĩa là Kiểm tra rò rỉ áp suất thấp..

Đây là cách dùng Low-pressure leak test. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Low-pressure leak test là gì? (hay giải thích Kiểm tra rò rỉ áp suất thấp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Low-pressure leak test là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Low-pressure leak test / Kiểm tra rò rỉ áp suất thấp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Low-pressure leak test mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Low-pressure leak test .

Read More:   Hardsided caraven
Check Also
Close
Back to top button