Low battery

Rate this post

Low battery là gì?

Low battery có nghĩa là Ắc quy yếu

Low battery có nghĩa là Ắc quy yếu.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Ắc quy yếu Tiếng Anh là gì?

Ắc quy yếu Tiếng Anh có nghĩa là Low battery.

Ý nghĩa – Giải thích

Low battery nghĩa là Ắc quy yếu..

Đây là cách dùng Low battery. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Low battery là gì? (hay giải thích Ắc quy yếu. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Low battery là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Low battery / Ắc quy yếu.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Low battery mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Low battery .

Read More:   Floor console stowage compartment lid
Check Also
Close
Back to top button