Long term borrowing

Rate this post

Long term borrowing là gì?

Long term borrowing có nghĩa là Vay dài hạn

Long term borrowing có nghĩa là Vay dài hạn
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế tài chính.

Vay dài hạn Tiếng Anh là gì?

Vay dài hạn Tiếng Anh có nghĩa là Long term borrowing.

Ý nghĩa – Giải thích

Long term borrowing nghĩa là Vay dài hạn.

Đây là cách dùng Long term borrowing. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế tài chính Long term borrowing là gì? (hay giải thích Vay dài hạn nghĩa là gì?) . Định nghĩa Long term borrowing là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Long term borrowing / Vay dài hạn. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Long term borrowing mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Long term borrowing .

Read More:   as bold as brass Tiếng Anh là gì?
Back to top button