Load alteration effect

Rate this post

Load alteration effect là gì?

Load alteration effect có nghĩa là Phản ứng của phần động lực, của hệ thống lái khi tải trọng thay đổi đột ngột

Load alteration effect có nghĩa là Phản ứng của phần động lực, của hệ thống lái khi tải trọng thay đổi đột ngột.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Phản ứng của phần động lực, của hệ thống lái khi tải trọng thay đổi đột ngột Tiếng Anh là gì?

Phản ứng của phần động lực, của hệ thống lái khi tải trọng thay đổi đột ngột Tiếng Anh có nghĩa là Load alteration effect.

Ý nghĩa – Giải thích

Load alteration effect nghĩa là Phản ứng của phần động lực, của hệ thống lái khi tải trọng thay đổi đột ngột..

Đây là cách dùng Load alteration effect. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Load alteration effect là gì? (hay giải thích Phản ứng của phần động lực, của hệ thống lái khi tải trọng thay đổi đột ngột. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Load alteration effect là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Load alteration effect / Phản ứng của phần động lực, của hệ thống lái khi tải trọng thay đổi đột ngột.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Bridal gown

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Load alteration effect mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Load alteration effect .

Check Also
Close
Back to top button