Literate and well-informed electorate

Rate this post

Literate and well-informed electorate là gì?

Literate and well-informed electorate có nghĩa là  thành phần cử tri có học và có trình độ văn hóa cao

Literate and well-informed electorate có nghĩa là  thành phần cử tri có học và có trình độ văn hóa cao
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giáo dục.

 thành phần cử tri có học và có trình độ văn hóa cao Tiếng Anh là gì?

 thành phần cử tri có học và có trình độ văn hóa cao Tiếng Anh có nghĩa là Literate and well-informed electorate.

Ý nghĩa – Giải thích

Literate and well-informed electorate nghĩa là  thành phần cử tri có học và có trình độ văn hóa cao.

Đây là cách dùng Literate and well-informed electorate. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giáo dục Literate and well-informed electorate là gì? (hay giải thích  thành phần cử tri có học và có trình độ văn hóa cao nghĩa là gì?) . Định nghĩa Literate and well-informed electorate là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Literate and well-informed electorate /  thành phần cử tri có học và có trình độ văn hóa cao. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Die Kopfschmerzen tiếng Đức là gì?

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Literate and well-informed electorate mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Literate and well-informed electorate .

Check Also
Close
Back to top button