Lip

Rate this post

Lip là gì?

Lip có nghĩa là Mép, miệng (tấm, vỏ khung)

Lip có nghĩa là Mép, miệng (tấm, vỏ khung).
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Mép, miệng (tấm, vỏ khung) Tiếng Anh là gì?

Mép, miệng (tấm, vỏ khung) Tiếng Anh có nghĩa là Lip.

Ý nghĩa – Giải thích

Lip nghĩa là Mép, miệng (tấm, vỏ khung)..

Đây là cách dùng Lip. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Lip là gì? (hay giải thích Mép, miệng (tấm, vỏ khung). nghĩa là gì?) . Định nghĩa Lip là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Lip / Mép, miệng (tấm, vỏ khung).. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Lip mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Lip .

Read More:   Octagon nut
Back to top button