Light cloth

Rate this post

Light cloth là gì?

Light cloth có nghĩa là (n) Vải nhẹ

Light cloth có nghĩa là (n) Vải nhẹ
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Vải nhẹ Tiếng Anh là gì?

(n) Vải nhẹ Tiếng Anh có nghĩa là Light cloth.

Ý nghĩa – Giải thích

Light cloth nghĩa là (n) Vải nhẹ.

Đây là cách dùng Light cloth. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Light cloth là gì? (hay giải thích (n) Vải nhẹ nghĩa là gì?) . Định nghĩa Light cloth là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Light cloth / (n) Vải nhẹ. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Light cloth mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Light cloth .

Read More:   bise
Back to top button